Cookies op onze website

Wij gebruiken cookies om u een zo goed mogelijk bezoek aan en gebruik van onze site te geven. Door onze website te gebruiken dan wel door dit bericht te sluiten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies> Onze cookies toegelicht>

Accepteer

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Office Depot International BVBA, tav afdeling Klantenservice, Schoonmansveld 10, 2870 Puurs, België, telefoon: 03 - 860 5255, fax: 03 - 860 5070, e-mail: be.particulieren@vikingdirect.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan in verband met de herroepen overeenkomst, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij halen het betreffende artikel GRATIS weer bij u op.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht producten

De volgende zaken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
  1. i) de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. ii) de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. iii) de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  4. iv) de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  5. v) de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Office Depot geen invloed heeft;
  6. vi) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. vii) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
  8. viii) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding; en/of
  9. ix) zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Office Depot geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 

Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van ons modelformulier of middels een schriftelijke verklaring per post, fax of e-mail.